Afhandling: Om forholdet mellem enhed og mangfoldighed hos Plotin og Gregor af Nyssa

Afhandling: Om forholdet mellem enhed og mangfoldighed hos Plotin og Gregor af Nyssa

Den ledende tanke i denne opgave er, at forskellen i forholdet mellem enhed og mangfoldighed hos Plotin af Alexandria (ca.204-270) og Gregor af Nyssa (ca.335- efter 394) for det første viser sig i forskellen mellem Plotins og Gregors forståelse af Gud som uendelig og for det andet viser sig mellem Plotins Gud som upersonlig enhedssubstans, der skaber med nødvendighed, overfor Gregors forståelse af Gud som personlig mangfoldighedsrelation, der skaber ud af frihed og kærlighed.

Til at begynde med vil vi først danne os et overblik over Plotins forståelse af hypostaser og emanation, inden vi dernæst hos Gregor vil fokusere mere på både menneskets og Kristus’ rolle som mediator i forhold til kosmos.

Afslutningsvis vil der med især Paulos Gregorios og John Zizioulas forsøgsvis argumenteres for opgavens ledende tanke på baggrund af Gregors trinitetsteologi.

Læs afhandlingen her.