Afhandling: Participation - Om forholdet mellem energeia og logoi i Maximos Bekenderens kristocentriske kosmologi

Afhandling: Participation – Om forholdet mellem energeia og logoi i Maximos Bekenderens kristocentriske kosmologi

Guds Logos, Kristus, er i Maximos Bekenderens (ca. 580-662) tænkning ikke blot en frelserskikkelse, der påtager sig menneskets synd for at frelse mennesket, som Kristi rolle ofte præsenteres i megen katolsk og protestantisk teologi.

Hos Maximos er Kristus det metafysiske princip for ontologien, idet han både muliggør skabelsens eksistens gennem participation og angiver hele kosmos‟ mål som en hypostasering gennem Logos, hvorved skabelsen bliver guddommeliggjort (theōsis) af Guds energeia.

Med Maximos‟ kristocentriske udblik er skabelse og frelse to aspekter af det samme guddommelige drama, idet vi i erkendelsen af vores begyndelse og årsag (archē og aitía) drages mod vores ende og mål (telos), som er Gud. For Maximos er Kristus centrum for den metafysiske forståelse af kosmologien. Derfor følges natur og nåde, filosofi og teologi, ontologi og soteriologi ad, da Kristus som Logos er det ene princip, der gælder for alle dimensionerne.

I løbet af de sidste 70 år er Maximos i stigende grad blevet anerkendt ikke blot som en af de vigtigste kirkefædre i den græske teologiske tradition, men også som den måske mest visionære, teologiske metafysiker.

Maximos‟ kristologi gjorde ham til en central figur i modstanden mod monoteletismen og monoenergismen, og i lang tid blev hans navn nærmest udelukkende forbundet med denne strid. Men efterhånden har forskningen fået øjnene op for, at Maximos‟ kristologi er hjertet i en langt større kosmologisk vision.

I denne kristocentriske kosmologi spiller de filosofiske begreber energeia (aktivitet, aktualitet, energi) og logoi (principper) en afgørende rolle. I spændingsfeltet mellem transcendens og immanens udstykker de rammerne for, hvordan vi kan tænke om forholdet mellem det skabte og Gud, om menneskets konstitution og rolle i verden og om den mystiske forening med Gud.

Læs afhandlingen (specialet) her.

Billede: Oliemaleri på canvas af Kraft, Ilona (Kraftili), 2012.