Afhandling: Zizioulas - Om det at blive (til) person

Afhandling: Zizioulas – Om det at blive (til) person

Den græsk-ortodokse metropolit af Pergamon, Dr. John D. Zizioulas‟ (f. 1931) teologiske udvikling af begrebet ‟person‟ er opstået ud af en af det 20ende århundredes mest kreative og innovative læsninger af kirkefædrene, specielt af det 4. århundredes store teologer, de såkaldt kappadokiske fædre (Basilios den Store, hans lillebror Gregor af Nyssa og deres ven Gregor af Nazianz), og St. Maximos Bekenderen (ca. 580- 662).

Zizioulas ́ hele teologi er således et bud på den neo-patristiske syntese, der som teologisk projekt blev startet af George Florovskij (1893-1979), der ikke bare handler om at gentage kirkefædrenes ord, men at ‟vinde deres sind‟.

Zizioulas‟ forståelse af ‟person‟ starter ud fra den guddommelige-menneskelige forening og kommunikation, der åbenbaredes i inkarnationen; den får sin teologiske dybde i trinitetslæren og har store antropologiske og soteriologiske konsekvenser. Antropologisk: at mennesket – ligesom Treenigheden – kun eksisterer i relation og i en åbenhed for hinanden, og soteriologisk: at guddommeliggørelsen (theosis) består i at blive ‟person‟, hvilket opnås gennem at modtage en ny hypostase (person) i dåben og lade den modne i eukaristien.

Læs afhandlingen her.