Vi er alle kaldet til at være munke

Vi er alle kaldet til at være munke

At afstanden hjælper os til at se helheden, kan vi lære af ørkenens munke, der gennem mange år i brutale og kolde ørkener lærte at se sig selv i alle mennesker og derfor erfarede sig som ét med alle. Har vi, der ikke er munke, ikke et vist mål af tilbagetrukkethed i vores liv, så giver vi ikke os selv lov til at få erfaringen af at være ét med hele verden.

 

Læs hele artiklen på kristendom.dk.